‘Onderzoekend leren maakt alles zoveel leuker!

 

‘Think outside your own box’

   Lijf&Lef Kunsteducatie 

                                                                                                                      Neemt je groep mee  op reis door projecten, lessen, theater, spel en taal te verbinden met de o.a. de 21ste  vaardigheden.    

Een training van SJW kost € 98,00 per uur voor gemiddeld 20 personen per training. SJW adviseert om 3 trainingen te volgen om het goed te kunnen inzetten en implementeren.


In het uurtarief zit dan de voorbereiding, op/bouwen af, materialen ( kaartjes e.d.), en de trainingen zelf.


Reiskosten en eventuele overnachtingen zitten hier nog niet bij. Dit is mogelijk als er meerdere scholen in de buurt zitten die gezamenlijk SJW op willen pakken.


De trainingen vallen onder deskundigheidsbevordering die u met dit budget in kunt zetten.


Irma Smegen over Speel je wijs:


In ‘Speel je Wijs’ zie je op welke manieren drama een effectief middel kan zijn om kinderen spelenderwijs te laten leren. Drama is een krachtige werkvorm om kinderen onderwijs letterlijk te laten beleven.

‘Speel je Wijs’ biedt uitgebreide theoretische achtergrond over dramales geven, dramalessen ontwikkelen, drama als kunstvak en drama en spel als middel binnen andere vakgebieden. Daarnaast is er aandacht voor drama en spel in combinatie met taalontwikkeling, effectief woordenschatonderwijs en sociale vaardigheidstraining. De theorie is vervolgens gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. De meer dan honderd dramalessen en tweehonderd spelvormen kunnen meteen in de klas worden uitgevoerd.


www.theaterwerkplaatslijfenlef.com