‘Onderzoekend leren maakt alles zoveel leuker!

 

‘Think outside your own box’

   Lijf&Lef Kunsteducatie 

                                                                                                                      Neemt je groep mee  op reis door projecten, lessen, theater, spel en taal te verbinden met de o.a. de 21ste  vaardigheden.    

En dan wil je als cultuur coördinator aan de slag.....


De icc-basiscursus bestaat uit 8 lessen gericht op het schrijven van een cultuurplan. De cursus vereist een zelfstandige houding om tijdens de cursus aan draagvlak op school en aan de eigen competenties te werken.


Om in aanmerking te komen voor het landelijke icc-certificaat moet de cursist twee aanvullende modules volgen.De vier lessen in de icc-basiscursus zijn:
 Les 1: Uitgangspunten cultuureducatie: begrippen, visie en beleid.
Les 2: Situatie op school: Kompas Cultuuronderwijs, scenario’s en schoolvisie.
Les 3: Het culturele netwerk & samenwerking.
Les 4: Taken en taakverdeling, financiën, faciliteiten en evaluatie.


Studiebelasting

Deze basiscursus vraagt serieuze thuisstudie.

Elke les duurt ca. 3 uur en per les is 5 uur voorbereiding nodig.

totale tijdsbelasting voor de cursist is ongeveer 30 uur.


Aanvullende modules:


Om in aanmerking te komen voor het landelijke icc-certificaat, volgt de cursist de basiscursus icc van vier bijeenkomsten en twee modules van ieder twee bijeenkomsten. Daarmee komt het totaal op acht bijeenkomsten en een vergelijkbare studielast met de icc-cursus van acht bijeenkomsten. De inhoud, opbouw en aanpak van de modules komen overeen met de icc-cursus: twee bijeenkomsten met tussentijdse huiswerkopdrachten, werken aan draagvlak op school en werken aan de eigen competenties.


Inhoud modules:

Draagvlak
Leerlijnen
Financiën
Vakoverstijgend werken